Chấp Thuận Điều Khoản & Điều Kiện

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website giftnetwork.vn (sau đây gọi là “Gift Network”) của Công ty TNHH MTV Mạng Lưới Quà.

Bằng việc chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website của Gift Network.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@giftnetwork.vn

Dịch Vụ Của Gift Network

Gift Network thực hiện hoạt động và vận hành, cung cấp các dịch vụ trực tuyến về bô quà tặng thông qua việc triển khai giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và thực hiện các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mại cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên trang web của Gift Network, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp cho Gift Network một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Gift Network

Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Gift Network.

Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, bạn hãy thông báo cho Gift Network bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký bên dưới các thư điện tử từ Gift Network

Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Gift Network

Bạn phải bảo vệ mật khẩu của mình và kiểm soát việc sử dụng các tài khoản của mình, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm mọi thông tin cá nhân có liên quan kể cả việc sử dụng tài khoản của mình, và bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cứ ai được bạn cho phép truy cập vào tài khoản của mình.

Bạn có thể đặt mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá và quy cách theo đúng cam kết đã công bố trên Gift Network và việc đặt mua này sẽ tùy thuộc vào chấp thuận toàn bộ điều kiện đặt hàng của Gift Network

Việc chấp thuận này của Gift Network chỉ có hiệu lực ràng buộc khi bạn đã thanh toán hoặc các thông tin về thanh toán của bạn đã được xác nhận. 

Điều Khoản Về Sử Dụng Dịch Vụ

Quyền Và Trách Nhiệm Của Các Bên

Quyền và Trách nhiệm của Gift Network

 Quyền và Trách nhiệm của Khách hàng 

Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ 

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Gift Network cho phép truy cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Gift Network sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ GIFT NETWORK và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. 

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho Gift Network và địa chỉ mạng (URL) của trang này. 

Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này. 

Điều khoản áp dụng 

Gift Network có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo cho tất cả các Khách hàng, đối tượng sử dụng dịch vụ Gift Network ít nhất 5 ngày làm việc trước khi áp dụng những thay đổi đó. 

Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Khách hàng đăng ký trên trang web của Gift Network có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website này.

Đăng ký nhận tin

Chào bạn, chúc bạn một ngày tốt lành!

Đừng bỏ lỡ những chương trình khuyến mãi cùng tin tức mới từ Gift Network.

phone